photo

Kognitivno-bihevioralna terapija


Ciljevi individualne kognitivno-bihevioralne psihoterapije

Možemo postaviti četiri osnovna cilja terapije:

1. Djelovati na psihičke i psihosomatske simptome (anksioznost, depresiju, psihosomatske poteškoće itd.).

2. Podučiti klijenta samoupravljanju na sljedećim razinama:
– kognitivnoj
– emotivno-vegetativnoj
– na razini ponašanja.

Da bi se ostvarila prva dva cilja primjenjuju se tehnike relaksacije i disanja, sistematska desenzitizacija, tehnike imaginacije, preplavljivanje, “cijepljenje” protiv stresa, pozitivno mišljenje i problem solving, kognitivno restrukturiranje, planiranje ugodnih aktivnosti te trening asertivnosti i socijalnih sposobnosti (vještina).


3. Povećati samopoštovanje, samoefikasnost i samokontrolu (tehnike samopromatranja, samoocjenjivanja i samonagrađivanja).

4. Razviti sposobnost podnošenja stresnih životnih situacija (coping tehnike - tehnike suočavanja sa stresom i modifikacije nagrađivanja).

Tijek tretmana

  • Postavljanje indikacije za KBT
  • Definiranje problema
  • Identifikacija okolinskih olakšavajućih ili otežavajućih čimbenika
  • Upoznavanje klijenta s racionalom tretmana
  • Zajedničko postavljanje ciljeva
  • Provođenje tretmana uz poticanje samopomoći
  • Prevencija povrata simptoma
  • Praćenje

Centar za kliničku psihologiju 2009.